रासायनिक सूत्र: शुष्क बर्फ किसे कहते है

  रासायनिक  सूत्र साधारण नमक NaCl बेकिंग सोडा  NaHCO₃ धोवन सोडा Na₂CO₃·10H₂O कास्टिक सोडा  NaOH सुहागा Na₂B₄O₇·10H₂O फिटकरी K₂SO₄·Al₂(SO₄)₃·24H₂O लाल दवा KMnO₄ कास्टिक पोटाश KOH शोरा KNO₃ विरंजक चूर्ण Ca(OCl)·Cl …

रासायनिक सूत्र: शुष्क बर्फ किसे कहते है Read More