गुप्तकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत

साहित्यिक स्रोत – नाटक – विशाखदत्त कृत देवीचन्द्रगुप्तम् तथा मुद्राराक्षस, शूद्रक का मृच्छकटिकम्, कालिदास रचित मालविकाग्निमित्रम्, कुमारसम्भवम्, रघुवंशम् अभिज्ञान-शाकुन्तलम् आदि। स्मृतियां – बृहस्पति, नारद आदि पुराण – वायु पुराण, मत्स्य …

गुप्तकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत Read More