कृति
रचनाकार
कान्हड़दे प्रबन्ध पद्मनाभ
अचलदास खींची री बचनिका गाडण शिवदास
कुवलयमाला उद्योतन सूरि
वंश भास्कर सूर्यमल्ल मिश्रण
सती रासो सूर्यमल्ल मिश्रण
बीसलदेव रासो नरपति नाल्ह
खुमाण रासो दलपति विजय
राम रासो माधोदास दधवाड़िया
विजयपाल रासो नल्लसिंह
पृथ्वीराज रासो चन्द बरदाई
हम्मीर रासो व हम्मीर काव्य सारंगदेव (जोधराज)
सेनाणी व चंवरी मेघराज मुकुल
हालां झाला री कुण्डलियां ईसरदास
एकलिंग महाकाव्य महाराणा कुम्भा
हम्मीर महाकाव्य नयन चंद सूरि
प्रबन्ध कोष राजशेखर
अमरकाव्य वंशावली रणछोड़ भट्ट
राज रत्नाकर, राजविनोद भट्ट सदाशिव
ढोला मारवाड़ी चड़पड़ी कवि हरराज
बेलि क्रिसण रूकमणि री पृथ्वीराज राठौड़
मुहणोत नैणसी री ख्यात मुहणोत नैणसी
पृथ्वीराज विजय जयानक
ढोला मारू रा दूहा कल्लोल
ढोला मारवण री चौपाई कुशललाभ
राजस्थानी कहावतां मुरलीधर व्यास
रूठी राणी केसरी सिंह बारहठ
राज रूपक वीरभाण
राव जैतसी रो छंद सूजा जी
राजवल्लभ मण्डन
सूरज प्रकाश करणीदान
पाबूजी रा छंद, गोगाजी रसावली बीठु मेहा
अमरकाव्य अमरदान लालस
प्रबन्ध चिंतामणि मेरुतुंग
बैराग्य सागर नागरीदास
नरसी रा मायरौ रतना खाती
गंगा लहरी पृथ्वीराज राठौड़
पातल व पीथल कन्हैयालाल सेठिया
डिंगल कोष मुरारिदान
बातां री फुलवारी विजयदान देथा
गुण रूपक केशवदास
राव अमर सिंह जी रा दूहा केशवदास
रागमंजरी, रागमाला पुण्डरीक विट्ठल
संगीतराज कुंभा